Elukvaliteedi nimel

Võib juhtuda nii, et saame väikese ajanihkega oma kaevust naabrimehe kohvi- või vannivett - looduses vesi ringleb. Millise kvaliteediga vesi järgmise tarbijani jõuab, sõltub paljuski inimeste teadmistest ja talitusviisist. Vaja on arusaamist, teadmisi ja oskusi, muidugi ka raha.Tuginedes teadmistele ja praktilistele kogemustele aitab Fixtec OÜ luua puhast ja täisväärtuslikku elukeskkonda, pakkudes nii oskusteavet kui ka keskkonda säästvaid seadmeid.