Firmast

Fixtec OÜ on keskkonnakaitse alal tegutsev ettevõte, mis asutati 1992. aastal Soome-Eesti ühisfirmana. Tänaseks on Eesti osalus 100%. Peamine tegevusvaldkond on reoveekäitlus ja tarbeveetöötlus.

Reoveepuhastite valmistamine ja tarnimine:

Reoveepuhastite seadmestiku valmistamine ja tarnimine:

 • võrekaevud ja mehaanilised võred;
 • mitmesugused mahutid (ühtlustusmahutid, settemahutid jm);
 • õhustusseadmed;
 • annustusseadmed;
 • biokile tugimaterjal (biofiltritäidis);
 • settetahendusseadmed.

Tarbeveefiltrite valmistamine ja tarnimine:

 • raua- ja mangaaniärastusfiltrid;
 • veepehmendusfiltrid;
 • eriotstarbelised filtrid (huumuse, radooni vm ärastamiseks);
 • UV-seadmed vee desinfitseerimiseks;
 • tarbeveefiltrite täidised;
 • filtersüsteemide seadmestik.

Keskkonnanõuanne

 • veemajandusalane nõuanne;
 • veetöötlus- ja reoveepuhastusseadmete tehnilise seisundi hindamine;
 • tehnoloogilised uuringud veekaitsemeetmete ja -seadmete valimiseks.

Keskkonnakaitseprojektide korraldamine ja juhtimine

Märksõnad

 • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
 • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
 • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO