Puhastiseadmed

 

Peale reo- ning joogi- ja tarbeveepuhastite tarnib  Fixtec OÜ mitmesuguseid puhastites kasutatavaid seadmeid:

  • jääksette tahendamiseks kott-tahendeid Teknobag Draimad ja pressfiltreid Monobelt;
  • reoveepuhastitele trummelsõelureid Finn Clean ja kruvipresse FCL;
  • reoveepuhastitele õhustusseadmeid (puhureid ja õhupihusteid);
  • biofiltritäidiseid;
  • seguri ja pumbaga varustatud reoveeühtlustusmahuteid;
  • sisseseadet joogi- ja tarbeveepuhastusjaamadele, sh filtermaterjale, õhustus- ja annustusseadmeid.

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO