Reovee väikepuhastil BioFix on CE-Märk

Reoveepuhastit BioFix 1 testiti CE-märgi saamiseks ajavahemikus 13.11.2006 – 26.10.2007 Soome Keskkonnaministeeriumile alluvas Soome Keskkonnainstituudis (Suomen ympäristökeskus, SYKE). SYKE testimiskeskus kuulub nende hulka, kellel on Euroopa Liidus ametlik õigus reovee väikepuhasteid katsetada ning neile anda CE-märki – kogu Euroopas tunnustatavat kvaliteedimärki.

Testimine käib Euroopa Liidu ühtsete standardite järgi:

  • EN 12566-3: 2005. Small wastewater treatment systems for up to 50 PT – Part 3: Packed and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
  • Construction Products Directive (89/106/EEC)

Testitud mudel BioFix 1 (vooluhulk 1 m3/d, koormus 5 ie = 5 x 60 = 300 g BHT7/d) on ette nähtud eramute, maakodude jm väikeobjektide reovee bioloogiliseks puhastamiseks. Testimismetoodika kohaselt koormati puhastit vahelduvalt nimijõudlusel 1 m3/d (kokku 34 nädalat), ülekoormusel 1,5 m3/d ( 2 nädalat) ja alakoormusel 0,5 m3/d (4 nädalat). Simuleeriti ka olukordi, kus puhasti tööd mingil moel häiriti (elektrikatkestused, suured päevasisesed hetkkoormused, reostuskoormuse kõikumine, reovee juurdevoolu katkemine pikemaks ajaks jm). Testimine osutus igati edukaks ning puhasti BioFix 1 sai esimesena Eestis CE-märgi:


Fixtec Ltd, 07
EN 12566-3
"BioFix 1 -pienpuhdistamo"

Fixtec Ltd, 07
EN 12566-3
"Väikepuhasti BioFix 1"
Mitoituskuorma: 1,0 m3/d Nimikoormus: 1,0 m3/d
Materiaali: Lasikuitu Materjal: Klaasplast
Vesitiiviys (vesitesti): hyväksytty Veetihedus (veetest): heaks kiidetud
Murtolujuus: ei määritetty Piirtugevus: ei määratud
Puhdistustehokkuus: COD: 92% BOD: 97% SS: 88% Ntot: 38% Ptot: 83% Puhastustõhusus: KHT: 92% BHT: 97% HA: 88% Nüld: 38% Püld: 83%
Sähkönkulutus: 1,7 kWh/d Elektienerga kulu: 1,7 kWh/d
Jäteveden lämpötila: 14 °C Reovee temperatuur: 14 °C

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO