Filtertäidised

 • Rauaärstusfiltertäidis SIRM
 • Veepehmendusfiltertäidis Watex, Purolite C100E, Purolite …
 • Huumusfiltertäidis Purolite A400,
 • Aktiivsöefiltertäidis
 • Mangaaniärastusfiltertäidis Pyrolox
 • pH korrigeerimiseks filtertäidis Magnodol
 • Liivafiltertäidis (0,8-1,25mm, jm)
 • Drenaažkruus (3-5mm)
 • Veepehmendusfiltri sool
 • Crystal- Right, Birm, Filter AG Plus, GreenSand jt

Märksõnad

 • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
 • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
 • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO