Rauaärastusfilter

(Fe-A 10x54 või FeMn-A 10x54)

Eesti põhjavee kvaliteeti rikub kõige enam selles sisalduv raud. Õhuhapnikuga kokku puutudes oksüdeerub kahevalentne raud kolmevalentseks ning sadestub, määrides ja ummistades sanitaartehnilisi seadmeid. Raud põhjustab ka vee ebameeldivat värvust, lõhna ja maitset. Sageli on vees peale raua ka mangaani, mis mõjutab vee omadusi umbes sama moodi, aga väiksema sisalduse korral kui raud.

Rauda ja mangaani saab ilma kemikaalideta hõlpsasti kõrvaldada raua- ja mangaaniärastusfiltrite FeAA ja FeM või raua- ja alkaloidfiltrite (pH reguleerimiseks) FeACA ja FeMC abil. Filtreid on nii automaatselt toimivaid (FeAA ja FeACA) kui ka käsitsi hooldatavaid (FeM ja FeMC). Esimesed sobivad eelkõige eramajadele, majagruppidele ja korteritesse, viimased suvilatele ja sinna, kus vett tarbitakse vähe ja ebaühtlaselt.

Raud ja mangaan kõrvaldatakse veest oksüdeerimise ja sellele järgneva filtrimisega läbi katalüütilise liiva, millesse oksüdeerunud raua ja mangaani helbed pidama jäävad. Piisavalt tihti läbi pestava filtri täidis ei vanane ning toimib kaua. Filtrite FeAA ja FeACA läbipesu on automaatne ning kinni peetud raud ja mangaan uhutakse kanalisatsiooni. Automaatfiltritele on vaja elektritoidet (230V, 3W). Käsitsi hooldatavate filtrite FeM ja FeMC pesu juhitakse käsitsi ning elektritoidet nad ei vaja. Nende puhastusvõime on sama kui automaatfiltritel.

Filtrisüsteemi läbipesuks kemikaale ei kasutata ja hoolduskulud on minimaalsed (elektrikulu 4W).

Joogi- ja tarbeveefiltrite WatMan FeM ja FeA tehnilised näitajad

FeM, FeA. Raua ärastamiseks vähe huumust sisaldavast (KMnO4 < 12 mg/l) veest. FeMC, FeACA. Raua ja mangaani ärastamiseks vähe huumust sisaldavast (KMnO4 < 12 mg/l) veest.

Filter

Läbimõõt mm

Kõrgus mm

Ühendus (2)

Mass kg

Maks. rõhk
bar (3)

Materjal

Jõudlus
l/min

FeM 8

203

1295

1''

20

8,6

GRP

10 - 20

10

254

1295 (1)

1''

30

8,6

GRP/ RST

15 - 25

12

315

1510 (1)

1''

65

6,0

RST

25 - 35

12MW (4)

315

980

1''

45

6,0

RST

10 - 20

13

330

1295

1''

65

8,6

GRP

30 - 40

14

360

1850

1''

80

8,6

GRP

40 - 45

15

397

1815

1''

100

6,0

RST

40 - 50

18

457

2105

1''

190

6,0

RST

45 - 60

FeMC 8

203

1295

1''

25

8,6

GRP

10 - 15

10

254

1295 (1)

1''

35

8,6

GRP/ RST

15 - 20

12

315

1510 (1)

1''

80

6,0

RST

25 - 30

12MW (4)

315

980

1''

65

6,0

RST

10 - 20

13

330

1295

1''

80

8,6

GRP

30 - 35

14

360

1850

1''

90

8,6

GRP

35 - 40

15

397

1815

1''

110

6,0

RST

40 - 45

FeA 8

203

1295

3/4''

20

8,6

GRP

10 - 20

10

254

1295 (1)

3/4''

30

8,6

GRP/ RST

15 - 25

12

315

1510 (1)

3/4''

65

6,0

RST

25 - 35

13

330

1295

3/4''

65

8,6

GRP

30 - 40

14

360

1850

3/4''

80

8,6

GRP

40 - 45

15

397

1815

1''

100

6,0

RST

40 - 50

18

457

2105

1''

190

6,0

RST

45 - 60

550

550

2250

1 1/2''

300

8,6

RST/ KS

60 - 100

650

650

2250

1 1/2''

400

8,6

RST/ KS

100 - 150

750

750

2250

1 1/2''

550

8,6

RST/ KS

150 - 220

FeACA 8

203

1295

3/4''

25

8,6

GRP

10 - 15

10

254

1295 (1)

3/4''

35

8,6

GRP/ RST

15 - 20

12

315

1510 (1)

3/4''

80

6,0

RST

25 - 30

13

330

1295

3/4''

80

8,6

GRP

30 - 35

14

360

1850

3/4''

90

8,6

GRP

35 - 40

15

397

1815

1''

110

6,0

RST

40 - 45

18

457

2105

1''

200

6,0

RST

45 - 55

550

550

2250

1 1/2''

350

8,6

RST/ KS

60 - 90

650

650

2250

1 1/2''

450

8,6

RST/ KS

100 - 130

750

750

2250

1 1/2''

600

8,6

RST/ KS

120 - 200

Tähistused:

GRP – filtri kere klaasplastist;

PE – soolamahuti polüeteenist;

RST – filtri kere roostevabast terasest SS2333;

F – regenereerimine vastuvoolu, soolamahuti täita pehmendatud veega;

(1) filtri läbimõõt; paigalduspinna suuruse määramiseks lisada soolamahuti läbimõõt (tavaliselt 500 mm);

(2) suurim tagatud jõudlus, mida võib lühikest aega ületada;

(3) soolavajadus regenereerimiskorra kohta (annustamist saab reguleerida);

(4) standardkõrgus muudetav

Paigaldamisnõuded:

Üldist

Filter tuleb paigaldada rõhtsale alusele kohta, kus temperatuur ei lange alla 5–10 °C. Filtrit ei tohi millegagi koormata. Automaatpesu kindlustamiseks seatakse filter alati hüdrofoori taha. Filtrid 8, 10, 12 ,13 ja 14 on tehases täidetud ning paigaldus- ja kasutusvalmis.

Filtri valimine

Filtri valimiseks on vaja toorvett analüüsida, tarvis on täisanalüüsi. Vaja on teada ka veetarvet, see määrab filtri vajaliku jõudluse. Kõigil filtritel on aastane garantii. Tarnime ka eriseadmeid ja suuremaid filtersüsteeme nii tööstusettevõtetele kui ka asulatele.

Elektritoide

Maandatud ühefaasiline vahelduvvool (230V). Filtrid on varustatud adapteriga. RM 8 elektritoidet ei vaja.

Vesi

Filter, mis on soovitatav varustada eelfiltriga (nt FP2 9), monteeritakse külmaveetorustikku, kus rõhk on vähemalt 1,4 baari (suurim lubatu on tabelis näidatud).

Kanalisatsioon

Filtri läheduses peab olema kanalisatsioon või mõni muu filtripesuvee ärajuhtimise koht, mille vastuvõtuvõime peab vastama filtri jõudlusele.

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO