Liivafilter

(tüüp LF-A 10x54)

(LF-Man 10x54 käsitsi läbipesuga)

Võrguvee kvaliteet võib muret teha isegi siis kui pumplast või veetöötlusjaamast väljub kvaliteetne vesi.
Vananenud veetorustikust või kauaks torustikku seisma jäänud vesi võib vette eraldada lahustumatuid osakesi, kolmevalentset rauda jms.

Liivafilter võimaldab kõrvaldada vees sisalduvad erinevad setted, mehaanilise hõljumi ning lisaks parandada vee värvust ja hägusust, tagades esmase kaitse torustikule ja sanitaarseadmetele.

Liivafilter on varustatud automaatse juhtpeaga, mis tagab filtrimaterjali automaatse läbipesu ja seetõttu on seadme hooldus minimaalne.

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO