Veepehmendusfilter

Vees lahustunud kaltsiumi- ja magneesiumisooladest põhjustatud karedus mõjutab oluliselt majapidamisvee omadusi. Karedast veest tekkiv katlakivi ummistab soojaveeboilereid, katlaid, pesumasinaid, kohvimasinaid ja segisteid. Karedas vees esineb sageli ka ülemäära rauda, mangaani ja huumust, mis annavad veele ebameeldiva maitse, lõhna ja värvuse. Karedusest põhjustatud ebameeldivusi saab kõrvaldada veepehmendusfiltri IX ning huumusest saab lahti filtri IX HK abil. Et huumus esineb sageli koos rauaga, on otstarbekas kasutada just viimast, sest see peab kinni ka raua. Filtri naatriumkloriidist (NaCl), s.o keedusoolast täidises vahetuvad kaltsiumi- ja magneesiumiioonid naatriumiioonidega. Töödeldud vesi on pehme ja katlakivi ei tekita.

Lisaks vee pehmendamisele kõrvaldatakse ka lahustunud raud ja mangaan. Filtris kinni peetud ained uhutakse automaatselt kanalisatsiooni. Et filtritäidise ioonivahetusvõime ammendub peale teatud koguse vee töötlemist, tuleb teda keedusoolalahusega regenereerida. Filtrimistsüklid vahelduvad regenereerimistsüklitega. Filtri paigaldamisel tuleb arvestada, et ruumi on vaja ka komplekti kuuluva soolalahusemahuti jaoks. Toodetakse ka filtreid, mis kõrvaldavad veest peale muu ka nitraate (NO3). Veepehmendus- ja rauaärastusfiltrite jõudlus on 10–330 liitrit minutis. Võimalikud on ka individuaallahendused.

Veepehmendusfil...
Veepehmendusfil...

Automaatfiltrite WatMan IX tehnilised näitajad

IX. Kaltsiumi ärastamiseks, vee pehmendamiseks ning raua ja mangaani ärastamiseks vähe huumust sisaldavast (KMnO4 < 12 mg/l) veest. IX HK. Raua ja mangaani ärastamiseks rohkesti huumust sisaldavast (KMnO4 > 12 mg/l) veest, kaltsiumi ärastamiseks, vee pehmendamiseks. IX NO3. Nitraatide ärastamiseks joogi- ja tarbeveest.

FilterLäbimõõt mm(1)Kõrgus mmÜhendusMass kgMaks. rõhk barMaterjalJõudlus l/min(2)Soolakulu kg regenereerimis-korra kohta(3)

IX RM 8

190

520

3/4''

10

8,0

RST

5 - 10

1,0

Delta 8

300x450

670

3/4''

20

8,6

GRP/PE

10

1,0

8

203

1295

3/4''

20

8,6

GRP/PE

25

3,5

10

254

1295 (4)

3/4''

30

8,6

GRP/PE

40

4,0

10Kab

350x580

1100

3/4''

30

8,6

GRP/PE

30

3,5

10 F

254

1295

3/4''

30

8,6

GRP/PE

40

3,5

13

330

1295

1''

90

8,6

GRP/PE

50

10,0

14

360

1850

1''

110

8,6

GRP/PE

60

15,0

16

406

2000

1 1/2''

150

8,6

GRP/PE

125

20,0

21

533

2000

1 1/2''

250

8,6

GRP/PE

210

35,0

24

610

2250

1 1/2''

320

8,6

GRP/PE

280

45,0

30

762

2250

1 1/2''

500

8,6

GRP/PE

330

70,0

IX HK 8

203

1295

3/4''

20

8,6

GRP/PE

10 - 15

3,5

10

254

1295 (4)

3/4''

35

8,6

GRP/PE

15 - 20

4,0

10Kab

350x580

1100

3/4''

30

8,6

GRP/PE

10 - 15

3,5

10 F

254

1295

3/4''

30

8,6

GRP/PE

15 - 20

4,0

13

330

1295

1''

90

8,6

GRP/PE

25 - 35

10,0

14

360

1850

1''

110

8,6

GRP/PE

40 - 45

15,0

IX NO3 RM8

190

520

3/4''

10

8,0

RST

3 - 5

1,0

Delta 8

300x450

670

3/4''

20

8,6

GRP/PE

3 - 5

1,0

10Kab

350x580

1100

3/4''

30

8,6

GRP/PE

15 - 20

3,5

Tähistused:

GRP – filtri kere klaasplastist;
PE – soolamahuti polüeteenist;
RST – filtri kere roostevabast terasest SS2333;
F – regenereerimine vastuvoolu, soolamahuti täita pehmendatud veega;
(1) filtri läbimõõt; paigalduspinna suuruse määramiseks lisada soolamahuti läbimõõt (tavaliselt 500 mm);
(2) suurim tagatud jõudlus, mida võib lühikest aega ületada;
(3) soolavajadus regenereerimiskorra kohta (annustamist saab reguleerida);
(4) standardkõrgus muudetav

Paigaldamisnõuded:

Üldist

Filter tuleb paigaldada rõhtsale alusele kohta, kus temperatuur ei lange alla 5–10 °C. Filtrit ei tohi millegagi koormata. Automaatpesu kindlustamiseks seatakse filter alati hüdrofoori taha. Filtrid 8, 10, 12 ,13 ja 14 on tehases täidetud ning paigaldus- ja kasutusvalmis.

Filtri valimine

Filtri valimiseks on vaja toorvett analüüsida, tarvis on täisanalüüsi. Vaja on teada ka veetarvet, see määrab filtri vajaliku jõudluse. Kõigil filtritel on aastane garantii. Tarnime ka eriseadmeid ja suuremaid filtersüsteeme nii tööstusettevõtetele kui ka asulatele.

Elektritoide

Maandatud ühefaasiline vahelduvvool (230V). Filtrid on varustatud adapteriga. RM 8 elektritoidet ei vaja.

Vesi

Filter, mis on soovitatav varustada eelfiltriga (nt FP2 9), monteeritakse külmaveetorustikku, kus rõhk on vähemalt 1,4 baari (suurim lubatu on tabelis näidatud).

Kanalisatsioon

Filtri läheduses peab olema kanalisatsioon või mõni muu filtripesuvee ärajuhtimise koht, mille vastuvõtuvõime peab vastama filtri jõudlusele.

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO