Settetahendid

TEKNOBAG®
DRAIMAD®

Patenteeritud kott-tahendid Teknobag® Draimad® võimaldavad reoveesetet tahendada lihtsal ja odaval moel. Nad sobivad ka mitmesuguste vedelate tööstusjääkide veesisalduse vähendamiseks.

Tahendamist vajav sete pumbatakse tahendisse Teknobag® Draimad®, kus ta jaguneb poorsetesse tahenduskottidesse. Kotte võib olla 2 kuni 12. Kui kotid täis saavad, juhitakse neisse komplekti kuuluvast väikesest kompressorist suruõhk, mis surub settes oleva vee kotist välja. Tahendamise soodustamiseks lisatakse helvestuskemikaali (flokulanti). Tahendamine kuivainesisalduseni 10–20 % kestab 4–6 tundi, seejärel jäetakse kotid umbes ööpäevaks tahendisse nõrguma. Pärast seda viiakse nad prügilasse või ladustatakse. Vabas õhus hoitavates kottides sette tahenemine jätkub ning ta kuivainesisaldus võib 2–3 kuuga tõusta 50%-ni, siis väheneb sette maht esialgsega võrreldes mitukümmend korda.

Kolme kotiga settetahendi Draimad

Draimad Tahendeid Teknobag® Draimad® on nii käsitsi juhitavaid kui ka täisautomaatseid. Automaatse tahendi Draimad 03–12BCAVPK põhielemendid on kere, staatiline segur, automaatventiil, jaotustorustik, tahenduskotid, andurisüsteem, kotisulgurid ja -käru, flokulandiannusti CMP03-M koos seguri ja annustuspumbaga, kompressor ning juhtimispult.

Kasutusnäide: kuus tonni 1% kuivainesisaldusega reoveesetet tahendati kuue kotiga Draimad-seadmes ning saadi 6 x 80 kg = 480 kg tahedat setet. Sette mass vähenes 6000 : 480 = 12,5 korda, st et sette kuivainesisalduseks kujunes 12,5% ja 6000 kg-st settest kõrvaldati 5520 kg (92%) vett! Pärast kottide järeltahenemist õues ja sette kuivainesisalduse tõusmist 45%-ni muutub ta mass esialgsest 45 korda väiksemaks. Kui sette algkuivainesisaldus on 3%, siis saab kuue kotiga seadmest läbi lasta kaks tonni setet päevas.

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO