Õhustusseadmed

Vee õhustamiseks reoveepuhastites pakume õhupihusteid ja maailma ühe suurima puhurivalmistaja BOC Edwards pöördkolbpuhureid, mille jõudlus on 40–9500 m3/h ning vasturõhk kuni 700 millibaari. Puhureid valmistatakse nii üle- kui ka alarõhu tekitamiseks, neid pakutakse nii eraldi kui ka valmiskomplekteeritud puhuripakettidena (puhur, mootor, raam, mürasummuti, õhufilter), mille kõiki elemente on võimalik mahutada mürasummutuskonteinerisse.

Pöördkolbpuhuri...

Oma kõige väiksemates puhastites Biofix kasutame vähe ruumi nõudvaid membraanõhupuhureid, mille jõudlus on 60–200 l/min ning vasturõhk kuni 250 millibaari.

Membraanpuhurid
Töövalmis puhur...

Õhuhapnik lahustub seda paremini vette, mida peenemad on õhumullid. Reoveepuhastites kasutatakse õhu pihustamiseks peamiselt taldrik- ja torupihusteid, mille kummimembraanis olevad pisikesed avad suruõhu toimel avanevad ning ise sulguvad, kui rõhk kaob.

Taldrikdifuuser...

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO