Biofiltritäidis

Biokilepuhastis, olgu see nõrgbiofilter (nagu Bioclere) või biokilereaktor (Biofix, Biofix Biocon), s.o täidisega aerotankina toimiv puhasti, elab kas kogu biokooslus või osa sellest filtri täidiseelementide (biokile tugimaterjali) pinnal. Et puhastusjõudlus oleneb biokile elustiku rohkusest, on oluline, et tugimaterjali eripind oleks võimalikult suur. Tänapäeval tehakse täidiseelemendid peamiselt plastist (PP, PE, PVC ), millele on lihtne soovitud kuju anda. Nõrgbiofiltrites kasutatakse täidist eripinnaga 90–200, biokilereaktorites 150–600 m2/m3.

Eksponet
HUFO
Floating filter...

Biofiltritäidised:

a biokilereaktoritäidis Exponet (Taani; 150–300 m2/m3);

b nõrgbiofiltritäidis Hufo (Eesti; eripind 90–200 m2/m3);

c täidisega aerotankina töötava biokilereaktori heljuvtäidis (Saksamaa; 200–600 m2/m3 )

 

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO