Bioclere BK

Tootesarja Bioclere uusim mudel on BIOCLERE BK. Seda tüüpi puhastitesse on koondatud kogu seadmestik 8–120 inimese reovee mehaaniliseks, bioloogiliseks ja keemiliseks puhastamiseks. Reovesi voolab algul puhasti alaosas paiknevasse kaheosalisse eelsetitisse, kuhu jääb pidama enamik heljumist. Mehaaniliselt puhastatud vesi pumbatakse nõrgbiofiltrisse, milles toimub biopuhastus. Biofiltrist jõuab vesi järelsetitisse, millesse koguneb biofiltrisete ja keemiliselt sadestatud fosfor. Fosforisadestuskemikaal annustatakse järelsetiti peal paiknevast annustussõlmest, kusjuures annustada saab mitmesse puhasti punkti. Puhastatud vesi voolab välja läbi laminaarsetiti. Bioloogilisel ja keemilisel puhastamisel tekkiv sete pumbatakse eelsetitisse, millest ta veetakse koos toorsettega aeg-ajalt paakautoga välja. Tehases täielikult komplekteeritud puhastit on lihtne, kiire ja odav paigaldada. Olenevalt vajalikust puhastustõhususest saab valida ühe- või kaheastmelise Bioclere BK, tavatingimustes piisab üheastmelisest puhastist. Tänu laminaarsetitile talub Bioclere BK suuremat hüdraulilist koormust (tunnivooluhulka) kui seni toodetud Bioclere B. Puhasti toimib täisautomaatselt ning selle lihtsat tehnilist seadmestikku on kerge hooldada.

 

BIOCLERE BK 115: 1 on juurdevoolutoru, 2 teeninduspüstik, 3 biofilter, 4 fosforisadestuskemikaali annustussõlm, 5 väljavoolutoru, 6 liivpadi, 7 alusplaat, 8 ja 8a eelsetiti, 9 sõel, 10 veeringluskamber,11 ringluspump, 12 settepump, 13 laminaarsetiti

Korralikult töötavad puhasti BIOCLERE BK kõrvaldab reoveest 90–95% orgaanilisest ainest (BHT7), heljumist ja fosforist, mis tagab veekaitseorganite nõuete täitmise. Samal ajal bio- puhastusega toimuvad ka nitrifikatsioon ja denitrifikatsioon, mille tulemusena reovee lämmastikusisaldus alaneb 50–70%.

MudelKoormus inimekvivalentides (ie)Koormus kg BHT7/dReovee ööpäevahulk, Q m3/dSuurim tunnivooluhulk, m3/h
BK 10 8 0,5 2 0,8
BK 16 12 0,75 3 0,8
BK 22 18 1,1 4,5 1,8
BK 30 24 1,4 6 1,8
BK 38 30 1,8 7,5 1,8
BK 45 35 2,1 9 2,2
BK 55 42 2,5 10,5 2,2
BK 65 50 3 12,5 2,2
BK 80 65 3,9 16 3,3
BK 115 90 5,4 22,5 4
BK 150 120 7,2 30 4

Saru asula reov...
Neste Peterburi...
Kergu asula reo...

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO