Bioclere BLK

140–400 inimese reovee puhastamiseks sobib puhasti BIOCLERE BLK, mille eelsetiti, biofiltrid ja laminaarjärelsetiti (milles toimub ka keemiline fosforisadestus), on üksteisest lahus.

Bioclere BLK

 BIOCLERE BLK 415: 1 on eelsetiti (septik), 2 juurdevoolutoru, 3 teeninduspüstik, 4 sõel, 5 biofilter, 6 keemiline järelpuhasti koos laminaarsetitiga, 7 väljavoolutoru, 8 ankurdusplaat, 9 settepump, 10 ankurdustross, 11 ringluspump, 12 liivpadi, 13 alusplaat

MudelKoormus inimekvivalentides (ie)Koormus kg BHT7/dReovee ööpäevahulk, Q m3/dSuurim tunnivooluhulk, m3/h
BLK 180 140 8,4 35 6
BLK 210 160 9,6 40 6
BLK 280 220 13,2 55 8
BLK 350 280 16,8 70 8
BLK 415 330 19,8 82,5 8
BLK 500 400 24 100 10

Korralikult töötavad puhasti BLK kõrvaldavad reoveest 90–95% orgaanilisest ainest (BHT7), heljumist ja fosforist, mis tagab veekaitseorganite nõuete täitmise. Samal ajal bio- puhastusega toimuvad ka nitrifikatsioon ja denitrifikatsioon, mille tulemusena reovee lämmastikusisaldus alaneb 50–70%.

Bioclere BLK

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO