BioFix 3 – BioFix 40

Tootesarja BioFix kuuluvad omaette grupina väikepuhastid BioFix 3 kuni BioFix 40, mis on mõeldud kasutamiseks väikese ja keskmise suurusega objektide reovee puhastamiseks. Eelsetiti, bioreaktor ja keemiliseks järelsadestuseks mõeldud järelsetiti paigaldatakse maa alla. Teeninduskonteiner, milles paiknevad õhupuhur, elektri- ja automaatikakilp, seadmestik kemikaaliannustuseks jm on maapealne. Mudelite BioFix 30 kuni BioFix 40 juurde kuulub ka eelsetiti ette paigaldatav võrekaev. Kõik puhasti BioFix mahutid on valmistatud plastist.

BioFix 7K
BioFix 7K tehno...
biofix40k

Mudelm³/diekg BHT7/d
BioFix 3 3 20 1,2
BioFix 5 5 35 2,1
BioFix 7 7 50 3,0
BioFix 9 9 60 3,6
BioFix 12 12 90 5,4
BioFix 15 15 100 6,0
BioFix 18 18 120 7,2
BioFix 22 22 140 8,4
BioFix 24 24 160 9,6
BioFix 27 27 180 10,8
BioFix 30 30 200 12
BioFix 35 35 230 13,8
BioFix 40 40 250 15

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO